Werkvergunning

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er, na aanvraag, door de werkcoördinator een werkvergunning aan de werkgever verstrekt voor de werkzaamheden.

Afwijken of veranderen van een regime is niet toegestaan. De werkvergunning is leidend voor de werkzaamheden.


Mocht u van mening zijn dat het ook anders kan, dan kunt u dit aangeven bij uw werkgever.