Veiligheidsregimes

De veiligheidsregimes

De werkzaamheden op en in de nabijheid van het tramspoor zijn in vier veiligheidsregimes ingedeeld:

A regime;
B regime;
C regime;
D regime.

Er kan niet in meerdere veiligheidsregimes tegelijkertijd worden gewerkt.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient bij iedereen duidelijk te zijn in welk regime de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Ieder regime heeft zijn eigen veiligheidsregels. Het regime is vooraf bepaald aan de hand van de risicoanalyse.