Veiligheidsorganisatie

Om een veilige werkplek te kunnen creëren, wordt gebruik gemaakt van verschillende veiligheidsfunctionarissen. In dit hoofdstuk bespreken we de veiligheidsfunctionarissen die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verantwoordelijk zijn voor uw veiligheid.
Om dit goed uit te kunnen voeren hebben deze functionarissen belangrijke taken en bevoegdheden. Regiotram Utrecht onderscheidt de volgende functionarissen:

- De Leider Werkplek Beveiliging Tram.
- De Leider Locale Veiligheid Tram.
- De Veiligheidspersoon Tram.
- De Ploegleider Bovenleiding.

Volg altijd de instructie van uw veiligheidsfunctionaris op. Deze is er voor uw veiligheid!