Veiligheidsinstructie

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er altijd een veiligheidsinstructie gegeven door de hoogst aanwezige veiligheidsfunctionaris. De belangrijkste punten die behandeld worden zijn:

Wat zijn de risico’s?
- In welk veiligheidsregime wordt er gewerkt?
- Wordt er gewerkt onder een spanningloze bovenleiding?
- Welke veiligheidsbeheersmaatregelen worden er genomen?
- Zijn er extra persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden toegepast?

Bij GEEN of een ONDUIDELIJKE instructie: de activiteiten niet starten !!!