Toezicht

Regiotram Utrecht (RU) houdt toezicht en controleert of opdrachtnemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden voldoen aan de veiligheidseisen (Regiotram Utrecht huisregels, veiligheidsprocedures). Tijdens de werkzaamheden kunt u een toezichthouder van Regiotram Utrecht tegenkomen. Bij constatering van overtredingen kan de toezichthouder u de toegang tot de werkplek ontzeggen.

Veiligheidskritische overtredingen en overtredingen van de huisregels (zie ook Sanctiebeleid) leiden direct tot ontzegging tot de werkplek voor de medewerker. Een medewerker kan meerdere sancties tegelijkertijd worden opgelegd.


Een individuele gele kaart wordt na 6 maanden opgeheven, mits aantoonbare herinstructie heeft plaatsgevonden. Individuele rode kaarten worden opgeheven bij einde betreffende werkzaamheden, maar minimaal na 9 maanden pas, met aantoonbare herinstructie.