Storingen

Ook voor het oplossen van storingen dienen de werkzaamheden via een werkvergunning te worden aangemeld bij de verkeersleiding.

Mocht er geen werkvergunning voor het werk aanwezig zijn, of mocht de storing onder de regels van de werkvergunning niet direct kunnen worden verholpen, dan kan er in bepaalde gevallen versneld een werkvergunning worden aangevraagd bij de werkcoördinator.