Spanningloosstelling

Bij werkzaamheden binnen de gevarenzone-EV zal in de meeste gevallen de spanning afgeschakeld worden. De spanningloosstelling wordt voorafgaand aan de werkzaamheden geregeld via een schakelopdracht.

Tijdens de veiligheidsinstructie voorafgaand aan de werkzaamheden wordt u hierover geïnstrueerd. De gevarenzone-EV is pas veilig te betreden nadat de spanningsvoerende delen zijn afgeschakeld, getest (of dit daadwerkelijk zo is), er aardkabels bevestigd zijn door de Ploegleider Bovenleiding en u toestemming heeft gekregen van het veiligheidspersoneel.