Risico’s verkleinen

Wat kunt u zelf doen?

  • Handel zoals afgesproken tijdens de veiligheidsinstructie.
  • Let goed op bij het lopen langs en in de trambaan.
  • U dient minimaal de voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen te dragen.
  • Behoed uw collega van ongevallen en spreek elkaar aan op onveilig gedrag.
  • Laat uw werkplek bij verlaten netjes achter voor collega’s, de tram en derden.
  • Loop niet klakkeloos achter uw collega’s aan, maar let ook zelf op uw veiligheid.
  • Laat u door uw werkgever voorlichten over de risico’s en beheersmaatregelen die voor uw specifieke werkzaamheden gelden.
  • Onderbreek de werkzaamheden als deze niet veilig uitgevoerd kunnen worden.