Regelgeving

Voor het werken in of nabij de railinfra van de tramweg in de regio Utrecht geldt het Kader Werkzaamheden Tramweg (KWT). Hierin staan de arbeidsveiligheidsregels beschreven specifiek voor aanrijdgevaar door tramverkeer en elektrocutie tijdens werkzaamheden.

Alle geldende regels in de regio Utrecht uit het Normenkader Veilig Werken (NVW) en Voorschrift Veilig Werken Tram (VVW-Tram) zijn in het KWT opgenomen. Het NVW en het VVW-Tram zijn in beheer bij de Stichting RailAlert. De uitwerking van de regelgeving voor de regio Utrecht valt sinds 1 januari 2015 binnen het beheer van de Provincie Utrecht (PU), afdeling Regiotram Utrecht.

Meer over RailAlert, het NVW en het VVW-Tram, zie: www.railAlert.nl.
Meer over Provincie Utrecht, zie: www.provincie-utrecht.nl.
Meer over Regiotram Utrecht, zie: www.regiotramutrecht.nl.

In praktijk hoeft alleen het KWT in de regio Utrecht gebruikt te worden om te voldoen aan de landelijke regelgeving.

In het KWT zijn teksten uit het VVW-Tram zichtbaar gemaakt d.m.v. blauwe tekst.

Maatregelen tegen aanrijdgevaar door wegverkeer zijn benoemd in het handboek wegafzettingen 96B van het CROW en worden niet beschreven in het KWT.