Ploegleider Bovenleiding

Wanneer er wordt gewerkt onder een spanningloze bovenleiding, dan is de Ploegleider Bovenleiding verantwoordelijk voor het schakelen van de bovenleiding, het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van elektrocutie (aardingen) en het instrueren van het personeel t.a.v. elektrocutiegevaar.

De Ploegleider Bovenleiding draagt een geel veiligheidsvest of jas (per 1 juli 2019 blijft dit GEEL).