Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben tot doel om de risico’s die u loopt tijdens de werkzaamheden verder te verkleinen.

Bij werkzaamheden op de tramweg Regio Utrecht zijn de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht:

- Veiligheidschoenen.
- Oranje (signalerend) veiligheidsvest of jas.

Om verwarring te voorkomen is het niet toegestaan om onder een geel veiligheidsvest oranje en/of rode kleding te dragen.

Uw werkgever kan u verplichten tot het dragen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een helm.

Persoonlijke beschermingsmiddelen die door uw werkgever verplicht worden gesteld, worden door hem aan u verstrekt. U dient wel zelf zorg te dragen dat u de middelen juist gebruikt en onderhoudt.