Oversteken kruisingen

Voor het oversteken van weg- en tramkruisingen dient u zoveel mogelijk gebruik te maken van de aangebrachte oversteekfaciliteiten.

Mocht u onverhoopt toch in de trambaan terecht komen, neem dan de volgende regels in acht:

1 Steek nooit over in wissels.;
Sommige wissels kunnen op afstand bediend worden en kunnen dus plotseling omlopen wat ernstige beknelling van de voet tot gevolg kan hebben.

2 Loop nooit over kabelkokers;
Kabelkokers liggen vaak binnen de gevarenzone en soms ontbreekt er wel eens een deksel, wat voor struikelgevaar met lichamelijk letsel kan zorgen.

3 Stap nooit op een spoorstaaf of een dwarsligger;
Spoorstaven en dwarsliggers zijn vaak glad.

4 Stap altijd in de ballast.