Lokale Risico Inventarisatie (LRI)-tekeningen

Op de LRI-tekeningen van Regiotram Utrecht zijn (loop-)paden en de zichtlijnen op de trambaan weergegeven. De LRI-tekeningen geven inzicht waar er veilig gelopen, gewerkt of de baan overgestoken kan worden bij een minimale zichttijd van 15 seconden t.b.v. het veiligheidsregime A.

De LRI-tekeningen zijn een moment opname, de praktijk buiten kan altijd anders zijn. Mocht u van mening zijn dat u niet veilig kunt werken, waar de LRI-tekening anders aangeeft, start het werk dan niet en neem contact op met uw leidinggevende.