Kenmerken tramweg regio Utrecht

De tram rijdt over rails en kan niet uitwijken

Risico: aanrijdgevaar door tramverkeer

De tram wordt gevoed door onder spanning staande kabels

Risico: elektrocutiegevaar

De tram rijdt door stedelijk gebied en is openbaar toegankelijk

Risico: aanrijdgevaar door wegverkeer (CROW 96B)

Het grootste gedeelte van de trambaan ligt in ballast

Risico: verwondingen door struikelen, vallen of zwikken i.v.m. ongelijk terrein

U dient rekening te houden met reizigers en derden op de haltes en de kruisingen

Risico: betreding werkplek door derden, agressie