Instructie

Veiligheidsinstructie van Regiotram Utrecht

Welkom bij de veiligheidsinstructie van Regiotram Utrecht.

Het doel van deze toegangsinstructie is om al het personeel in directe nabijheid van de trambaan op de hoogte te brengen van de algemene risico’s en maatregelen die komen bij het begeven of werken in of nabij tram railinfrastructuur. Daarnaast is deze toegangsinstructie bedoeld om u op de hoogte te brengen van de specifieke regels en werkwijze bij werken in de regio Utrecht.

Uw werkgever is verantwoordelijk u te instrueren over de risico’s behorende bij de activiteit en de gekozen werkmethode.

Werken op en langs de tramweg brengt verschillende risico’s met zich mee. Om een veilige werkplek te kunnen creëren moet dus aan een aantal voorwaarden voldaan worden om de risico’s te beheersen. Hierbij houden we ten eerste rekening met aanrijd- en elektrocutiegevaar.

Daarnaast zijn er verschillende andere arbo risico’s die we beheersen door gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naast een veilige werkplek behoort ook veilig gedrag om te komen tot veilig werken. Hierin speelt de mens een grote rol, want zoals u geleerd is: alleen een Veilige werkplek + Veilig gedrag = Veilig werken.

Zodra u gereed bent en alles hebt gelezen en begrepen, kunt u zich registreren. Hierna ziet u in het hoofdmenu de link naar de examenvragen. Veel succes!