Huisregels

 • zorg dat u in het bezit bent van een geldig persoonlijk Bewijs van Toegang. Draag deze te allen tijde bij u;
 • draag de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen: minimaal veiligheidsschoenen en de juiste veiligheidskleding;
 • zorg dat u ten minste op de hoogte bent van het veiligheidsregime waaronder u werkt en van de bijbehorende actuele veiligheidsregels;
 • zorg dat u voorafgaand aan het werk de nodige veiligheidsinstructies hebt gehad;
 • bent u Alleengaande, zorg dan dat u de risico’s kent en realiseer u dat u helemaal alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid. Volg eventuele aanwijzingen van de cvl en Regiotram Utrecht‑toezichthouders op;
 • werkt u in een ploeg of onder toezicht, volg dan de nadere aanwijzingen van het veiligheidspersoneel op;
 • veroorzaak minimale hinder voor reizigers en passanten, beveilig de werkplek zo nodig;
 • laat de werkplek netjes achter;
 • voer nooit meer dan één veiligheidstaak of één technische functie uit;
 • een veiligheidstaak en een technische functie mogen niet gelijktijdig worden uitgevoerd;
 • het is verboden om tijdens het werk onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere middelen die het reactievermogen beïnvloeden (w.o. medicijnen);
 • gebruik geen telefoon, anders dan ten behoeve van de werkzaamheden, binnen de gevarenzone;
 • let tijdens het gebruik van een telefoon extra op uw veiligheid.

Evaluatie

Na afloop van de werkzaamheden wordt de veiligheid tijdens het werk geëvalueerd in bijzijn van alle veiligheidsfunctionarissen. Hierbij worden alle veiligheidsgerelateerde zaken besproken die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Was het veiligheidsregime passend bij de werkzaamheden?
 • Was er voldoende veiligheidspersoneel aanwezig?
 • Zijn er onveilige situaties opgetreden tijdens de werkzaamheden?
 • Hebben de veiligheidsmaatregelen voldoende gefunctioneerd?

Natuurlijk wacht u niet bij constatering van een onveilige situatie tot het evaluatiemoment, maar neemt u gelijk actie. Eventuele onveilige situaties worden besproken tijdens de evaluatie zodat er de volgende keer rekening mee gehouden kan worden. Op deze manier leren we van de opgedane ervaringen tijdens de werkzaamheden, en kunnen er waar mogelijk structurele verbeteringen worden aangebracht