Elektrocutiegevaar

Wanneer u spanningvoerende delen (denk aan: bovenleiding, hang- en spandraden en retourstroominstallatie) van de trambaan aanraakt, wordt u geëlektrocuteerd. Het gebied dat als direct risicogebied voor elektrocutie geldt, wordt de gevarenzone-EV genoemd. De gevarenzone-EV is het gebied van 0-1,5 meter rondom de spanningvoerende delen. Werkzaamheden die binnen de gevarenzone-EV worden uitgevoerd, moeten uitgevoerd worden onder spanningloosstelling van de spanningvoerende delen.

U dient er altijd van uit te gaan dat er spanning op de spanningvoerende delen staat, TENZIJ u door het veiligheidspersoneel anders is verteld. U dient dus altijd minimaal 1,5 meter weg te blijven van de spanningvoerende delen.

Let ook op tijdens uw werkzaamheden, wanneer u met ladders of lange voorwerpen bezig bent. U bent eerder binnen 1,5 meter van spanningvoerende delen, dan u denkt.