Disclaimer

Disclaimer

Garanties

De informatie op deze website is alleen voor algemeen gebruik. Duteq Rail Infra B.V. onderhoudt de informatie en hoewel we proberen de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen enkele garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel.
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn, voor enig verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade door verlies of schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Externe links

Via deze website kunt u doorgelinkt worden naar andere websites die niet onder de controle van Duteq Rail Infra B.V. vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Opname van deze links zijn niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of instemming met de standpunten van deze websites. Alles is in het werk gesteld om deze website zo betrouwbaar mogelijk te houden. Echter, Duteq Rail Infra B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze websites, wegens technische problemen welke buiten onze invloed vallen.