D-regime

Werkzaamheden waarbij de hele baan buiten dienst is. Alle trams bevinden zich achter het hek op het remiseterrein.

Tijdens de werkzaamheden zijn er geen werkvoertuigen op de baan aanwezig, of er zijn alleen werkzaamheden met werkvoertuigen, waarbij al het personeel zich in de werkvoertuigen bevindt. Spanningloosstelling is mogelijk.

Voorwaarden D-regime werk:
- Werkvergunning
- Bewijs van Toegang
- Aan- en afmelden bij verkeersleiding door uitvoerder (of in geval van spanningloosstelling door leider werkplek beveiliging)