Calamiteiten en onveilige situaties

Ondanks alle goede voorbereidingen kan er tijdens de werkzaamheden altijd een calamiteit en/of een onveilige situatie optreden. Hierbij dient u als volgt te handelen:

Meld altijd en tijdig gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen. Alleen dan kan er wat aan gedaan worden. Volg altijd de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel op. Deze zijn erop getraind hiermee om te gaan en weten de juiste instanties in te schakelen.

Waarschuw alle aanwezigen in de directe omgeving als er een calamiteit optreedt.
Blijf altijd kalm en bewust van uw eigen veiligheid. Indien de veiligheid dit toestaat, blijf beschikbaar voor hulpdiensten en begeleiders.

DENK ALTIJD AAN UW EIGEN VEILIGHEID.