Arbeidshygiënische strategie

Onder de Arbowet hebben werkgevers de verplichting voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen.

Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen.

Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

De grootste risico’s door de trambaan zijn: de tram en spanning.

In de arbeidshygiënische strategie betekent dit het volgende:

Bronmaatregelen – Er rijden geen trams (zonder toestemming) langs de werkplek; de spanning is afgeschakeld van de spanningvoerende delen.

Collectieve maatregelen – De werkplek wordt afgeschermd van tram en spanning. Denk aan: fysieke afscherming (hekwerk) waardoor medewerkers buiten de risicogebieden blijven.

Individuele maatregelen – Een veiligheidspersoon tram let op het naderende tramverkeer en waarschuwt medewerkers zodat het spoor tijdig verlaten kan worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen – Voor werk op en nabij de trambaan is het dragen van veiligheidsschoenen en signalerende kleding verplicht.