A-regime

De werkzaamheden zijn buiten de gevarenzone of van zo korte of gemakkelijk te onderbreken aard, dat ze tijdens de tramdienst en eventueel tussen de trambewegingen door kunnen worden uitgevoerd onder de 15-secondenregel.

De veiligheidsinstructie wordt vooraf gegeven door een veiligheidspersoon tram of door de werkgever in geval van werk als Alleengaande.

Voorwaarden A-regime werk:
- Werkvergunning
- Bewijs van Toegang
- Gebruik LRI-tekeningen i.c.m. 15-secondenregel
- Aan- en afmelden bij verkeersleiding
- Bij meer dan 2 personen onder leiding van veiligheidspersoon tram